Inbjudningsskrift till åhörande af den offentliga föreläsning med hvilken professorn i hygien vid Kejserliga Alexanders universitetet i Helsingfors, medicine och kirurgie doktorn Taavetti Laitinen tillträder sitt embete

QR-koodi

Inbjudningsskrift till åhörande af den offentliga föreläsning med hvilken professorn i hygien vid Kejserliga Alexanders universitetet i Helsingfors, medicine och kirurgie doktorn Taavetti Laitinen tillträder sitt embete

Tallennettuna:
Muut nimekkeet
Om tuberkulos mortaliteten i Helsingfors under de senaste tjugu åren (1881-1900) : akademisk inbjudningsskrift / af J.W. Runeberg
Ulkoasu
55 sivua ; 4:o + 1 taulukkoliite
Kieli
ruotsi
suomi
Alkuteoksen kieli
suomi
ruotsi
Julkaistu Helsingfors : [Kejserliga Alexanders-universitetet i Finland] 1902.
Luokitus
Aiheet
Valmistaja Helsingfors : Osakeyhtiö Weilin & Göös aktiebolag
Lisätiedot
utfärdad af medicinska fakultetens dekanus [J.W. Runeberg]