Sökning

Viola – Finlands nationaldiskografi

Här kan du söka direkt i Viola. I sökfältet ovan kan du söka innehåll från hela Nationalbibliotekets söktjänst utan begränsningar för Viola.

På denna sida hittar du tips för sökning och genvägar till olika material i Viola - Finlands nationaldiskografi.

Viola är Finlands nationaldiskografi och nationalbibliografi över notmaterial. Viola innehåller uppgifter om finländska ljudinspelningar och noter, samt musikarkiv som hör till Nationalbibliotekets samlingar. Det finns uppgifter om ljudinspelningar från och med 1901 och om notpublikationer från och med 1977.

Uppgifter om övrigt finländskt material finns i nationalbibliografin Fennica.

Allmän information om Viola finns på Nationalbibliotekets hemsidor . Tjänster för yrkesanvändare finns på Kiwi-asiakaswiki . Möjligheter att använda Viola som öppna data beskrivs i Datakatalogen .

Begränsning till Viola i söktjänsten

Förteckning över material som saknas i Viola

Förteckning över musikmaterial som saknas i nationalsamlingen. Innehåller information om de musikinspelningar och notpublikationer som saknas i Nationalbibliotekets samlingar.

Aktörer

Med Aktörer-sökningen hittar du information om personer och samfund som är relaterade till de finländska materialen. Utöver det material som är relaterat till aktörer kan man också söka aktörernas variantnamn (till exempel språkformer, språkdräkt, förkortningar, initialbokstäver) och ISNI-koder. När det kommer till musikmaterialet är aktörersökningen tills vidare ofullständig.

Nätmaterial

Viola innehåller också information om musikrelaterat nätmaterial. Största delen av det nätmaterial som har erhållits som friexemplar kan av upphovsrättsskäl endast användas på separata arbetsstationer för friexemplar .

Digitaliserat material

Nationalsamlingen digitaliseras kontinuerligt. Största delen av det digitaliserade musikmaterialet kan av upphovsrättsskäl endast användas på separata arbetsstationer för friexemplar . Raita-samlingen innehåller digitaliserade musikinspelningar som är fritt tillgängliga via tjänsten Doria. Digitaliserat notmaterial är fritt tillgängligt via tjänsten Digi.kansalliskirjasto.fi .

Söktips för avancerad sökning.

Se även instruktioner för söktjänsten.

Upphovsman/roll

Upphov (till ett verk) kan vara en person eller en gemenskap. Roller är t.ex. kompositör ("säveltäjä"), textförfattare ("sanoittaja"), arrangör ("sovittaja") och artist ("esittäjä").

 • "kärki toivo”
 • "saariaho kaija" säveltäjä
 • "kolmas nainen”

Titel

I sök med titel finns det tre alternativ: Titel innehåller, Titel börjar med eller Titel exakt.

Sök med publikationernas, låtarnas eller verkens namn.

 • "suuri toivelaulukirja"
 • "greatest songs”

Du kan också söka med enhetliga titlar, vilket gör att olika förekomster (t.ex. på olika språk) av samma bok kan hittas i samma sökning.

 • "sommarkväll op1”
 • ”konsertot viulu” (INTE violinkonsert)

Kombination av upphovsman och titel

Skriv upphovsmannens namn i fältet Upphovsman/roll och verkets namn i fältet Titel.

 • Upphovsman/roll: sibelius, Titel börjar med: sinfoniat
 • Upphovsman/roll: melartin, Titel innehåller: op22

Ämne

Med hjälp av ämnesorden kan man söka efter publikationer enligt ämne. Med genretermer kan du söka efter verk enligt form eller genre. Du kan använda ALLFO-ordlista som hjälp vid val av ämnesord och FGF-ordlista vid val av genretermer.

 • ”afrokubansk jazz”
 • operor

Klassifikation

Klassifikationen i Viola görs med KAB (Allmänna bibliotekens klassifikationssystem). Du kan begränsa sökningen enligt klass genom att skriva siffran för klassen i klassifikation-fältet i vyn avancerad sökning.

 • 78.8911
 • 78.5561