Sökning

Aktörer

Genom att söka med aktörer-funktionen hittar du uppgifter om personer och organisationer som är anknutna till finländskt material. Förutom material som har en anknytning till aktörer går det att söka aktörers variantnamn (t.ex. olika språkformer, skriftart, förkortningar, initialer) och ISNI-identifikatorer. Aktörerna beskrivs i samband med katalogisering av material i nationalbibliografin.