Det är bara möjligt att låna reserverade material och återlämna via självbetjäningen. Läs mer.

Sökning

Agents

Genom att söka med agent-funktionen hittar du uppgifter om personer och organisationer som är anknutna till finländskt material. Förutom material som har en anknytning till agenten går det att söka agentens variantnamn (t.ex. olika språkformer, skriftart, förkortningar, initialer) och ISNI-identifikatorer. Agenterna beskrivs i samband med katalogisering av material i nationalbibliografin.