Kirjastossa voi ainoastaan noutaa varauksia noutohyllystä ja lainata ne automaatilla, tai palauttaa lainoja palautusautomaattiin. Lue lisää.

Haku

Hakuohje

Näin pääset alkuun

Oletuksena perushaku hakee kaikesta aineistosta. Hakutulokset paikallisista kokoelmista ja kansainvälisistä e-aineistotietokannoista näkyvät eri välilehdillä.

Haku kattaa kaikki aineistot Kansalliskirjaston tiedekokoelmissa, kansalliskokoelmassa ja musiikkikirjaston kokoelmassa sekä tiedot kotimaisista artikkeleista ja elektronisista aineistoista.

Perushaulla ja tarkennetulla haulla löydät painetut kirjat, e-kirjat, painetut ja e-lehdet, e-lehtien artikkelit sekä linkit tietokantoihin, äänitteet, nuotit, käsikirjoitusaineistoja ja muita luetteloituja aineistoja.

Hakua aloittaessa kannattaa ensin rajata pudotusvalikosta aineistoksi esimerkiksi Kirjat tai Lehdet. Rajausvaihtoehtoja on muitakin, esimerkiksi kieli. Näin hakutuloksesta saa tarkemman. Jo tehtyä hakua voi myös rajata.

Kun alat kirjoittaa hakulomakkeelle kirjan tai lehden nimeä, järjestelmä alkaa ennakoida hakemaasi tarjoamalla vaihtoehtoja (autocomplete-toiminto), joista saatat löytää etsimäsi heti.

Jos järjestelmä ei tarjoa haluamaasi nimekettä, kirjoita koko nimi tai käytä hakusanan katkaisumerkkiä *. Lainausmerkkien käyttö nimen ympärillä, esim. ”luonnon tutkija”, tuottaa yleensä tarkemman hakutuloksen.

Pelkällä välilyönnillä erotetut hakusanat käyttäytyvät AND-hakulogiikalla eli hakutuloksien tulee sisältää kaikki antamasi hakusanat. Esimerkiksi Alasuutari Watson vastaa hakulauseketta: "Alasuutari AND Watson."

Hakutuloksissa pääset otsikkoa napauttamalla kirjan tai lehden varsinaiselle näytölle. Sijainti- ja saatavuustiedot sekä kirjan varausmahdollisuuden tarkistus ovat näytön alareunassa.

Perushaku

Hakusanan katkaisu

Hakusanan voi katkaista sanan lopusta tähdellä: *

alasuu* 
johdatus yhteiskuntat*
test*

hakee muodot: "test", "tests" ja "tester".

Hakusanan keskellä * korvaa yhden tai useamman merkin:

behav*r

hakee muodot behavior ja behaviour.

Hakusanaa ei voi katkaista alusta.

Fraasihaku

Jos haluat hakutulokseen vain tietyn sanan tai sanaliiton sisältävät viitteet, kirjoita sana/sanaliitto lainausmerkkeihin ” ” (fraasihaku):

”keskiajan kulttuurihistoria”
 ”Helsingin yliopisto”

Hakusana lainausmerkeissä:

"historia"

hakee vain ne viitteet, joissa on sana historia eikä viitteitä, joissa on sana kulttuurihistoria.

Haku teoksen nimellä

Kirjoita hakulomakkeelle teoksen nimen alku:

Muumilaakson

TAI käytä katkaisumerkkiä

Muumilaaks*

Lainausmerkkejä käyttäen hakusi tarkentuu:

"Muumilaakson tarinoita"

Hakusi tuloksia voit tarkentaa sivupalkin Rajaa hakua -suodattimilla

Haku tekijän nimellä

Kirjoita hakulomakkeelle tekijän nimi:

sukunimi etunimi

tai

etunimi sukunimi

Jos haluat hakutulokseen vain tietyn tekijän teokset kirjoita tekijän nimi lainausmerkkeihin

”sukunimi etunimi”

Tarkennetussa haussa voit kohdistaa haun suoraan Tekijä-kenttään, kirjoita myös silloin nimi muodossa

”sukunimi etunimi”

Voit hakea myös yhteisötekijällä:

”Helsingin yliopisto” 

tai

”Punainen risti”

Hakusi tuloksia voit tarkentaa sivupalkin Rajaa hakua -suodattimilla.

Haku aiheen mukaan

Kirjoita hakulomakkeelle aihettasi kuvaavia sanoja. Sanojen valinnassa voit käyttää apuna esim. Yleistä suomalaista ontologiaa (YSO).

Kun haluat tehdä sanatarkan haun, laita hakusana lainausmerkkeihin. Esimerkiksi

”hoito”

hakee vain hoito-sanan sisältävät viitteet, ei hoitotyötä tai sairaanhoitoa.

Voit hakea myös kohdehenkilöä tai kohdeyhteisöä:

Nordenskiöld

tai

”Punainen risti”

ISBN/ISSN -haku

Hakeakseni kirjan ISBN-numerolla kirjoita numerosarja joko väliviivoilla tai ilman:
978-951-31-6583-3

tai

9789513165833

Hae aikakauslehteä tai sarjaa ISSN-numerolla:

0782-8195

tai

07828195

Hakusi tuloksia voit tarkentaa sivupalkin Rajaa hakua -suodattimilla.

Hakusanojen yhdistäminen

Hakulaatikkoon peräkkäin kirjoitetut sanat yhdistyvät AND-hakulogiikalla. Jos haluat käyttää haussa muita kuin AND-operaattoria, operaattori (OR, NOT) on kirjoitettava ISOIN KIRJAIMIN hakusanojen väliin. Jos käytät hakulausekkeessa kahta tai useampaa eri operaattoria käytä sulkumerkkejä ( ) eri tavoilla yhdistettyjen hakusanojen välillä.

Esimerkki:

surrealismi NOT (kuvataide OR maalaustaide)

Tarkennetussa haussa voit valita Boolen operaattorit myös pudotusvalikosta.

AND

Jos käytät AND-operaattoria saat kyselyn tuloksena tietueet, joissa esiintyvät kaikki hakukenttiin kirjoitetut termit. Esimerkki:

Alasuutari Watson
OR

OR-operaattori laajentaa hakutulosta. Tulokseksi saat tietueet/viitteet, joissa esiintyy ainakin jokin käyttämistäsi hakutermeist. Jos vaikkapa etsit henkilöhistoriallista kirjallisuutta muotoilet hakulausekkeen:

henkilöhistor* OR biograf*

tai tietoa Krimin sodasta:

"Itämainen sota" OR "Oolannin sota" OR "Krimin sota" 
NOT

NOT-operaattori sulkee pois hakutuloksista tietueet, joissa esiintyy NOT-operaattoria seuraava termi. Jos vaikkapa haet tietoa surrealismista mutta et haluta viitteitä, jotka käsittelevät sitä kuvataiteen suuntauksena:

surrealismi NOT (kuvataide OR maalaustaide).

NOT-operaattoria ei voi käyttää yksitermisissä hauissa. Esimerkiksi seuraava haku ei tuota lainkaan tuloksia:

NOT surrealismi

Hakutuloksen rajaaminen

"Rajaa hakua" -valikon avulla voit rajata hakutuloksia esimerkiksi aineistotyypin (kirja, äänite jne), kokoelman (Kansalliskirjasto, Helka-kirjastot), valmistusvuoden tai kielen mukaan. Voit käyttää useampaa rajausta. Rajausvalikot näyttävät ylimpänä eniten hakutuloksia saaneet hakuarvot.

Tarkennettu haku

Hakukentät

Tarkennetun haun sivulla on useita hakukenttiä, joihin voit kirjoittaa hakutermejä ja –lausekkeita sekä hakuoperaattoreita. Voit valita Boolen operaattorit myös pudotusvalikosta.

Jokaisen hakukentän vieressä on alasvetovalikko, josta voit valita, mihin tietueen kenttään haku kohdistetaan (otsikko, tekijä, ym.). Useita termejä yhdistelevän haun jokainen termi voidaan tarvittaessa kohdistaa eri kenttään.

Hae-valikko

Lisävalikko Hae määrittelee, miten useita hakukenttiä sisältävä kysely käsitellään:

 • Kaikilla termeillä (AND) — Tuottaa tulokseksi tietueet, jotka täsmäävät kaikkien hakukenttien sisältöön.
 • Millä tahansa termillä (OR) — Tuottaa tulokseksi tietueet, jotka täsmäävät yhden tai useamman hakukentän sisältöön.
 • Ei millään termeistä (NOT) — Tuottaa tulokseksi tietueet, joissa ei esiinny yhdenkään hakukentän sisältöä.

Lisää hakukenttä -painikkeella pystyy lomakkeelle lisäämään halutun määrän hakukenttiä.

Hakuryhmät

Hakuryhmiä tarvitset sellaisten kyselyiden laatimisessa, joissa pelkkien hakukenttien yhdistely ei riitä. Jos haun kohteena on esimerkiksi Intian tai Kiinan historia, tuottaa hakujen "Intia", "Kiina" ja "historia" yhdistäminen "Kaikilla termeillä (AND)"–valinnalla tuloksekseen vain kirjoja, joissa on käsitelty sekä Intiaa että Kiinaa. Jos valintana on "Millä tahansa termeistä (OR)", tulee tulokseksi kaikki kirjat, joissa on käsitelty Kiinaa, Intiaa tai historiaa.

Hakuryhmien avulla voit määritellä hakukenttiä kokonaisuuksiksi ja luoda kyselyitä näitä hyödyntäen. Lisää hakuryhmä –painike lisää uuden ryhmän hakukenttiä, ja Poista hakuryhmä –painikkeella ryhmiä voidaan poistaa. Hakuryhmien välisiä suhteita määritellään käyttäen "Kaikki ryhmät (AND)" ja "Mitkä tahansa ryhmät (OR)"–hakuoperaattoreita. Yllä olevan esimerkin Intian tai Kiinan historiasta voi hakuryhmien avulla toteuttaa seuraavasti:

 • Ensimmäisen hakuryhmän hakukenttiin lisätään termit "Intia" ja "Kiina" ja määritellään hakukenttien välinen suhde Hae-alasvetovalikosta Millä tahansa termillä (OR).
 • Luodaan uusi hakuryhmä ja lisätään sen hakukenttään termi "historia"
 • Hakuryhmien väliseksi suhteeksi määritellään Kaikki ryhmät (AND).

Hakukentät yhdistät Boolen operaattoreilla hakuryhmittäin. (Hakuryhmien alapuolella.)

Kansainvälisten e-aineistojen haku

Haku toimii kuten perushaku, paitsi

 • Rajaukset aineistotyyppeihin eivät ole käytössä.
 • Tulosjoukot voivat olla huomattavan suuria. Tarkenna hakutuloksia sivupalkin Rajaa hakua -suodattimilla. Voit myös järjestellä tulosjoukkoa eri tavoin Järjestä-valikon kautta.

E-aineisto-hauista pääset perushakuun hakuun klikkaamalla mökkikuvaketta.

Kaikki tietokannat eivät ole haettavissa Finna-haun kautta vaan haku niiden sisältöön tehdään tietokannan omassa hakuliittymässä. Tarkat, tieteenalakohtaiset haut kannattaa aina tehdä tietokantojen omissa käyttöliittymissä.

Löydät tietokannat seuraavasti:

 1. Kun tiedät tietokannan nimen, esim. Acta Sanctorum tai "Acta Sanctorum", hae sitä perushausta ja rajaa tulosjoukko aineistotyypillä Tietokanta.
 2. Jos et tiedä tietokannan nimeä, voit hakea listauksen jonkin tieteenalan aineistoja sisältävistä tietokannoista kirjoittamalla perushakuun alan nimen, esim. arkeologia ja rajaamalla tulosjoukon Tietokanta-aineistotyypillä.
 3. Aakkosellinen listaus tietokannoista

Oma tili ja kirjautuminen

Kirjautuneet käyttäjät voivat esimerkiksi tallentaa hakuja, kommentoida Finnan sisältöjä ja varata teoksia kirjastokortilla.

Kirjautuminen sisään

Voit kirjautua sisään valitsemalla ylävalikosta Kirjaudu sisään. Kirjautumistapoja on kolme:

 • Mozilla Persona -tunnuksen voivat luoda kaikki käyttäjät. Tunnukseen voi myös liittää oman kirjastokortin.
 • HAKA-kirjautuminen on tarkoitettu erityisesti korkeakoulujen opiskelijoille ja henkilökunnalle. Palveluun voi liittää oman Kansalliskirjaston kirjastokortin (Helka-kortin) sisäänkirjautumisen jälkeen.
 • Kirjastokortti

Oman tilin toiminnot:

Suosikit

Voit lisätä tietueita suosikeiksi hakutulos- tai tietuesivulla nastanmuotoisella painikkeella. Voit järjestellä valittuja tietueita erilaisiksi suosikkilistoiksi, viedä tietueet Refworksiin, lähettää ne sähköpostilla tai tulostaa MARC-muodossa.

Tallennetut haut, hakuhistoria ja uutuusvahti

Voit tallentaa viimeisimmät hakusi joko hakutulossivulla tai tallennettujen hakujen viimeisimmistä hauista Tallenna-painikkeella. Tallennetut haut näkyvät ylimmäisenä.

Voit asettaa uutuusvahdin tallennetuille hauille joko viikoittain tai päivittäin. Ilmoitukset uutuuksista tulevat sähköpostiisi.

Lainat

Voit tarkastella lainojasi ja uusia lainassa olevaa aineistoa.

Varaukset ja tilaukset

Tarkastele tekemiäsi varauksia ja tilauksia kirjastokortillasi. Voit perua varauksiasi.

Voit myös lukita omat varauksesi esimerkiksi lomien tai muiden poissaolojen ajaksi. Lukitsemalla varauksen varmistat sen, että varauksesi ei tule kirjastoon noudettavaksi silloin, kun et pääse hakemaan sitä.

Maksut

Näet kirjastokortillesi kertyneet maksut, esimerkiksi myöhästyneistä lainoista tai hakemattomista varauksista. Helka-maksut

Kirjastokortit ja kirjastokortin liittäminen

Voit lisätä oman kirjastokorttisi tiliisi Lisää-painikkeella.

Omat tiedot

Voit vaihtaa sähköpostiosoitteesi sekä asettaa eräpäivämuistutuksen.

Yhteystietoja voit muuttaa ottamalla yhteyttä omaan kirjastoosi. Kansalliskirjaston neuvonta.

PIN-koodin tai salasanan vaihtaminen

Voit vaihtaa salasanaa tai PIN-koodia Omat tiedot -välilehdellä.

Kyrillisen aineiston haku

Miten kyrillisiä merkkejä voi hakea?

Kyrillinen aineisto on tallennettu tietokantaan kyrillistä merkistöä käyttäen. Vanha ortografia ja kielioppimuodot on säilytetty.

Kyrillisessä haussa voit käyttää Windowsin kyrillisiä nykyvenäjän, ukrainan, valkovenäjän, makedonian, bulgarian ja serbian merkkivalikoimia.

Kyrillisessä hakusanassa yksittäisen merkin voi korvata kahdella prosenttimerkillä (%%).

Kattavimman hakutuloksen saa translitteroidulla haulla.

Haku translitteroiden

Haku tehdään normaalia latinalaista näppäimistöä käyttäen. Yhtä kyrillistä merkkiä vastaa yksi latinalaisen kirjaimiston merkki. Translitterointi on ISO 9-standardin mukainen, mutta diakriittejä ei tarvitse käyttää.

Poikkeavuudet kansallisista translitteroinneista:

е = e Ельцин = El'cin
ж = z жизнь = zizn'
з = z Заварзин = Zavarzin
й = j Толстой = Tolstoj
х = h Хармс = Harms
ц = c Цветаева = Cvetaeva
ч = c Чехов = Cehov
ш = s Шолохов = Solohov
щ = s Щедрин = Sedrin
ъ = " объект = ob ekt (haussa " on korvattava välilyönnillä!)
ы = y Лыков = Lykov
ь = ' Гоголь = Gogol' tai Gogol
ю = u юность = unost' tai unost
я =a Яков = Akov
њ = n Његош = Negos
љ = l љубав = lubav
ђ = d Ђинђић = Dindic
ћ = c ћуприја = cuprija
џ = d Караџић = Karadic
Ѣ = e мѢра = mera
Ѳ = f Ѳетъ = Fet"
ѵ = i Сѵнодъ = Sinod"

Palaute

Voit lähettää palautetta sähköpostilla Kansalliskirjaston asiakaspalveluun tai antaa yleisen palautelomakkeen avulla esimerkiksi käyttöliittymästä ja teknisistä asioista.

Mikäli haluat antaa palautetta palvelun sisällöistä tai aineistoja koskevista tiedoista, kannattaa käyttää yksittäisen tietuesivun Lähetä palautetta -linkkiä. Tämä palaute ohjautuu suoraan oikealle taholle.