Kirjastossa voi ainoastaan noutaa varauksia noutohyllystä ja lainata ne automaatilla, tai palauttaa lainoja palautusautomaattiin. Lue lisää.

Yhteisö

Tampereen kaupunki / Tietotuotanto ja laadunarviointi

Ryhmä
Tekijänä
Tallennettuna:
Muut nimimuodot Tampereen kaupunki.
Tampereen konsernihallinnon talous- ja startegiaryhmä.
Tampereen kaupunki.
Tampereen kaupungin tietotuotanto ja laadunarviointi
Tampere.
Tampere.
Tunnisteet 0000000474609433 (isni)
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:000033961 (finaf)
Lähteet Kaupungin verkkosivusto, katsottu 9.8.2012
Hakari, Kari. Tuore Tampere - luovasti uuteen, 2007: t.p. (Tuore Tampere - luovasti uuteen Tampereen kaupungin toimintamallin uudistus 2002- Kari Hakari julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja startegiaryhmä, tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Tampereen kaupunki)
Lisätiedot Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmään perustettiin 1.1.2007 tietotuotanto ja laadunarviointiyksikkö, jonka ensisijaisena tehtävänä on toimia kaupungin johdon sekä tilaajaryhmän asiantuntijana tilasto- ja tutkimustiedon hallintaan sekä arviointiin liittyvissä asioissa