Hänvisningar gällande denna post

APA-referens

Cooper, J. C. (2020). Toponymy on the Periphery: Placenames of the Eastern Desert, Red Sea, and South Sinai in Egyptian Documents from the Early Dynastic until the End of the New Kingdom. Leiden ; Boston: Brill.

Chicago-stil citat

Cooper, Julien Charles. Toponymy On the Periphery: Placenames of the Eastern Desert, Red Sea, and South Sinai in Egyptian Documents From the Early Dynastic Until the End of the New Kingdom. Leiden ; Boston: Brill, 2020.

MLA-referens

Cooper, Julien Charles. Toponymy On the Periphery: Placenames of the Eastern Desert, Red Sea, and South Sinai in Egyptian Documents From the Early Dynastic Until the End of the New Kingdom. Leiden ; Boston: Brill, 2020.

Harvard-stil citat

Cooper, J. C. 2020. Toponymy on the Periphery: Placenames of the Eastern Desert, Red Sea, and South Sinai in Egyptian Documents from the Early Dynastic until the End of the New Kingdom. Leiden ; Boston: Brill.

Kom ihåg att kontrollera att källhänvisningarna är korrekta innan du använder dem i din text.