Tips

Så här börjar du

Sökfunktionen söker i regel ur hela materialet. Sökresultaten ur lokala samlingar och internationella e-databaser syns på olika flikar.

Sökningen omfattar allt material i Nationalbibliotekets vetenskapssamling, nationalsamlingen och musikbibliotekets samling samt uppgifter om inhemska artiklar och e-resurser.

Via enkel sökning och utökad sökning hittar du tryckta böcker, e-böcker, tryckta och e-tidskrifter, artiklar i e-tidskrifter och länkar till databaser, ljudupptagningar, noter, handskrifter och övrigt katalogiserat material.

När du börjar söka lönar det sig att avgränsa sökningen via rullgardinsmenyn till en materialtyp, till exempel Bok eller Tidskrift/Artikel. Du kan också använda flera begränsningar, till exempel språk, för att få ett exaktare resultat. Du kan också lägga till begränsningar till en tidigare sökning.

När du börjar fylla i sökformuläret genom att skriva bokens eller tidskriftens namn, börjar systemet förutse vad du söker efter genom att ge förslag (autocomplete-funktion). Då kan du eventuellt genast hitta det du söker.

Om systemet inte erbjuder den titel du söker, fyll i hela namnet eller använd asterisk (*) för att hitta ord med varierande ändelser. Sökresultatet blir ofta exaktare om du sätter citationstecken runt sökorden, till exempel “andra världskriget”.

Om sökorden åtskiljs med mellanslag följs samma söklogik som om de skulle åtskiljas av ett AND, dvs. sökresultaten ska innehålla alla sökord. Till exempel Mannerheim Carl ger samma resultat som "Mannerheim AND Carl."

Klicka på en rubrik i sökresultaten för att se uppgifterna om boken eller tidskriften. Beståndsuppgifter och tillgänglighet samt möjlighet att reservera visas nertill på sidan.

Enkel sökning

Asterisk

Du kan söka ord med varierande ändelser genom att använda asterisk (*) i slutet på ordet:

Mannerh* 
samhällsvetenskapernas grund*
test*

söker formerna: "test", "tests" ja "tester".

En asterisk i mitten på ordet ersätter en eller flera bokstäver:

behav*r

söker formerna behavior och behaviour.

Det går inte att använda asterisk i början av ett ord.

Frassökning

Om du vill söka på ett visst ord eller en ordgrupp, kan du göra en exakt frassökning genom att skriva dina sökord inom citationstecken (” ”):

”medeltidens kulturhistoria”
 ”Helsingfors universitet”

Ett sökord inom citationstecken:

"historia"

söker endast poster som innehåller ordet historia och inte t.ex. kulturhistoria.

Sökning på verkets namn

Skriv början på verkets titel i sökfältet:

Mumintrollet

ELLER använd asterisk

Mumintroll*

Använd citationstecken för exakt sökning:

"Mumintollet och kometjakten"

Med funktionen Begränsa sökningen i menyn till vänster kan du avgränsa sökningen med olika filter.

Sökning på författarens namn

Skriv namnet på verkets författare i sökfältet:

efternamn förnamn

eller

förnamn efternamn

Om du vill söka verk av endast en viss författare, skriv namnet inom citationstecken

”efternamn förnamn”

I den begränsade sökningen kan du rikta sökningen direkt till fältet Upphovsman. Skriv då namnet i följande form:

”efternamn förnamn”

Du kan också söka på institution som upphovsman:

”Helsingfors universitet” 

eller

”Röda korset”

Du kan göra en exakt sökning med funktionen Begränsa sökningen i menyn till vänster.

Temasökning

Skriv ord som beskriver ditt tema i sökfältet. Du kan hitta lämpliga sökord t.ex. i Allmän finländsk antologi - ALLFO.

Skriv sökordet inom citationstecken om du vill göra en exakt sökning. Till exempel:

”vård”

söker endast referenser som innehåller ordet vård, inte vårdarbete eller sjukvård.

Du kan också söka på ett person- eller organisationsnamn:

Nordenskiöld

eller

”Röda korset”

ISBN/ISSN-sökning

Sök på bokens ISBN-nummer genom att fylla i siffrorna med eller utan bindestreck:

978-951-31-6583-3

eller

9789513165833

Sök en tidskrift eller serie med ISSN-numret:

0782-8195

eller

07828195

Du kan göra en exakt sökning med funktionen Begränsa sökningen i menyn till vänster.

Kombinera sökord

Sökord som skrivs efter varandra i sökfältet kombineras med sökoperatorn AND. Om du vill använda andra sökoperatorer, t.ex. OR eller NOT, skriv dem med stora bokstäver mellan sökorden. Om du använder två eller flera sökoperatorer, använd parentes ( ) runt de sökord som kombineras på olika sätt.

Exempel:

surrealism NOT (bildkonst OR måleri)

Med funktionen Utökad sökning kan du använda booleska operatorer via rullgardinsmenyn.

AND

Om du använder operatoren AND visar resultatet poster som innehåller alla sökord i alla sökfält. Exempel:

Alasuutari AND Watson
OR

Operatoren OR breddar sökresultatet. Resultatet visar poster som innehåller åtminstone ett av sökorden du skrivit i sökfälten. Om du till exempel söker personhistorisk litteratur, skriver du:

personhistor* OR biograf*

eller information om Krimkriget:

"Krimkriget" OR "Åländska kriget" OR "Österländska kriget"
NOT

Operatören NOT väljer bort poster som innehåller ordet som du skrivit efter NOT-operatören. Om du till exempel vill ha information om surrealismen, men inte är intresserad av poster som behandlar inriktningen inom bildkonsten:

surrealism NOT (bildkonst OR måleri)

Det går inte att använda OR i sökningar med bara ett sökord. Till exempel ger följande sökning inga resultat:

NOT surrealism

Begränsa sökningen

I menyn Begränsa sökningen kan du avgränsa sökresultatet till exempel enligt materialtyp (bok, ljudupptagning), samling (Nationalbiblioteket, Helka-biblioteken), utgivningsår eller språk. Du kan använda flera begränsningar. Högst i menyn visas som standard de sökvärden som ger flest träffar.

Utökad sökning

Sökfälten

På sidan för utökad sökning finns flera sökfält, där du kan fylla i sökord och sökfraser och använda olika sökoperatorer. Du kan också välja booleska operatorer i rullgardinsmenyn.

Bredvid varje sökfält finns en rullgardinsmeny, där du kan välja vilket fält sökningen riktas till (rubik, upphovsman, osv.). Om du använder flera sökord kan du vid behov rikta varje sökord till olika fält.

Sökmenyn

Sökmenyn bestämmer hur en sökning som omfattar flera olika sökfält ska hanteras:

 • Alla sökord (AND) — Söker poster som innehåller alla sökord i alla sökfält.
 • Vilka sökord som helst (OR) — Söker poster som innehåller sökorden i ett eller flera sökfält.
 • Inget sökord (NOT) — Söker poster som inte innehåller sökorden från något av sökfälten.

Med knappen Lägg till ett sökfält kan man lägga till önskat antal nya sökfält.

Sökgrupper

Sökgrupper behövs när du vill göra sökningar där det inte räcker med att endast kombinera olika sökfält. Om du till exempel vill ha information om Indiens eller Kinas historia, får du med funktionen “Alla sökord (AND)” resultat som endast innehåller böcker som behandlar både Indien och Kina. Om du använder funktionen “Vilka sökord som helst (OR)”, visar resultatet alla böcker som behandlar Kina, Indien eller historia.

Med hjälp av sökgrupper kan du gruppera sökfälten och skapa helheter, vilket ger exaktare sökresultat. Men knappen Lägg till en sökgrupp kan man lägga till en ny grupp med sökfält och med knappen Radera sökgruppen kan man ta bort en sökgrupp. Relationen mellan sökgrupperna kan definieras med sökoperatorerna “Alla grupper (AND)” och “Vilken grupp som helst (OR)”. Exemplet med Indiens eller Kinas historia ovan kan lösas med hjälp av sökgrupper på följande sätt:

 • Skriv in sökorden ”Indien” och ”Kina” i sökfälten i den första sökgruppen. Definiera förhållandet mellan sökfälten genom att välja Vilka sökord som helst (OR) i Sökmenyn.
 • Skapa en ny sökgrupp och skriv in sökordet ”historia” i sökfältet.
 • Definiera förhållandet mellan sökgrupperna som Alla grupper (AND).

Sökfälten kombineras med booleska operatorer enligt sökgrupp. (Under sökgrupperna.)

Sökning i internationella e-resurser

Sökningen fungerar som enkel sökning, med några undantag:

 • Avgränsningen enligt materialtyp är inte i användning.
 • Sökresultaten kan vara väldigt omfattande. För exaktare sökresultat kan du använda filter i menyn Begränsa sökningen i balken till vänster. Du kan också sortera sökresultaten på olika sätt via menyn Sortera.

Om du vill gå tillbaka till enkel sökning från en sökning i e-resurser, klicka på hem-ikonen.

Alla databaser kan inte nås via Finna-sökning, utan för att komma åt materialet ska sökningen göras i databasens eget sökgränssnitt. Det lönar sig alltid att göra specifika sökningar på ett visst vetenskapsområde i databasernas egna sökgränssnitt.

Så här hittar du databaserna:

 1. När du har databasens namn kan du söka på namnet, t.ex. Acta Sanctorum eller “Acta Sanctorum”, och avgränsa sökresultaten enligt materialtypen Databas.
 2. Om du inte vet databasens namn, kan du söka databaser inom ett visst område genom att skriva vetenskapsområdets namn i sökfältet, till exempel arkeologi, och avgränsa sökresultaten enligt materialtypen Databas.
 3. Alfabetisk lista på databaser

Mitt konto och inloggning

Inloggade användare kan t.ex. spara sökningar, kommentera innehållet i Finna och reservera material med bibliotekskortet.

Logga in

Du kan logga in genom att klicka på Logga in i menyn uppe på sidan. Du kan logga in på tre olika sätt:

 • Alla användare kan skapa ett Mozilla Persona-användarnamn. Man kan också lägga till sitt bibliotekskort till Mozilla Persona-kontot.
 • HAKA-inloggningen är avsedd i synnerhet för studenter och anställda vid högskolor. Du kan registrera ditt bibliotekskort (Helka-kort) på tjänsten efter att du har loggat in dig.
 • Bibliotekskort

Funktioner i Mitt konto:

Favoriter

Du kan lägga poster till dina favoriter med knappnålikonen som finns på sidan med träfflistan eller på sidan med information om posten. Du kan ordna dina poster i olika favoritlistor, föra in dem i Refworks, skicka dem med e-post eller skriva ut dem i MARC-format.

Sparade sökningar, sökhistorik och nyhetsbevakning

Du kan spara din senaste sökning antingen på sidan med sökresultat eller med Spara-knappen i Senaste sökningar. De sparade sökningarna syns överst.

Du kan beställa nyhetsbevakning för sparade sökningar och få meddelanden om nyheter antingen varje vecka eller varje dag. Meddelandena skickas till din e-post.

Lån

Du kan se dina lån och förnya dem.

Reserveringar och beställningar

Du kan se dina reserveringar och beställningar. I den här fliken kan du ta tillbaka dina reserveringar.

Avgifter

Du kan se vilka avgifter som har registrerats på ditt bibliotekskort, t.ex. på grund av försenade lån eller ohämtade reservationer.

Bibliotekskort

Du kan lägga till ditt bibliotekskort med knappen Lägg till.

Profil

Du kan byta e-postadress och aktivera påminnelse om förfallodag.

Om du vill ändra dina kontaktuppgifter, ta kontakt med Nationalbiblioteket.

Att byta pinkod eller lösenord

Du kan byta lösenord eller pinkod i fliken Profil.

Kyrilliska tecken

Hur söker man material som innehåller kyrilliska tecken?

Material som har skrivits med kyrilliska tecken sparas i kyrillisk form i databasen. Den gamla ortografin och de gamla grammatiska formerna bevaras.

När du söker material som har skrivits med kyrilliska tecken kan du använda Windows tecken för modern ryska, ukrainska, vitryska, makedonska, bulgariska och serbiska.

Ett enskilt kyrilliskt tecken kan ersättas med två procenttecken (%%).

Det bästa sökresultatet får man om man använder translitteration.

Translittererad sökning

Sökningen görs med de vanliga latinska tecknen. Ett kyrilliskt tecken motsvaras av ett latinskt tecken. Translitterationen följer standarden ISO 9, men man behöver inte använda diakritiska tecken.

Undantag från de nationella systemen för translitteration:

е = e Ельцин = El'cin
ж = z жизнь = zizn'
з = z Заварзин = Zavarzin
й = j Толстой = Tolstoj
х = h Хармс = Harms
ц = c Цветаева = Cvetaeva
ч = c Чехов = Cehov
ш = s Шолохов = Solohov
щ = s Щедрин = Sedrin
ъ = " объект = ob ekt (haussa " on korvattava välilyönnillä!)
ы = y Лыков = Lykov
ь = ' Гоголь = Gogol' tai Gogol
ю = u юность = unost' tai unost
я =a Яков = Akov
њ = n Његош = Negos
љ = l љубав = lubav
ђ = d Ђинђић = Dindic
ћ = c ћуприја = cuprija
џ = d Караџић = Karadic
Ѣ = e мѢра = mera
Ѳ = f Ѳетъ = Fet"
ѵ = i Сѵнодъ = Sinod"

Respons

Du kan skicka respons per e-post till Nationalbibliotekets kundtjänst eller använda responsblanketten för att ge respons på användargränssnittet och tekniska ärenden.

Om du har respons angående tjänstens innehåll eller materialen i samlingarna, lönar det sig att använda länken Skicka respons på den enskilda postens sida. Responsen går direkt till den som ansvarar för ärendet.