Sökning

Anskaffningsförslag

Saknas det material du söker i Nationalbibliotekets samling? Du kan lämna ett anskaffningsförslag till oss med

vidstående formulär.

Vi köper främst in humanistisk och socialvetenskaplig forskningslitteratur till våra samlingar. Vi köper inte in kursböcker eller böcker som är översatta till andra språk än de inhemska språken.