Det är bara möjligt att låna reserverade material och återlämna via självbetjäningen. Läs mer.

Sökning

Anskaffningsförslag

Saknas det material du söker i Nationalbibliotekets samling? Du kan lämna ett anskaffningsförslag till oss med vidstående formulär.

Vi köper främst in humanistisk och socialvetenskaplig forskningslitteratur till våra samlingar. Vi köper inte in kursböcker eller böcker som är översatta till andra språk än de inhemska språken.