Sökning

Fennica – Finlands nationalbibliografi

Här kan du söka direkt endast i Fennica. I sökfältet ovan kan du söka i hela det innehåll som finns i Nationalbibliotekets söktjänst, utan begränsning till Fennica.

På denna sida hittar du söktips och genvägar till olika material i Fennica - Finlands nationalbibliografi.

Fennica är en databas för publikationer som producerats i Finland. Den innehåller information om böcker, tidningar, serier, kartor, spel, småtryck och elektroniskt material som publicerats i Finland. De äldsta materialen är från år 1488.

Information om finländskt musik- och notmaterial finns i nationaldiskografin Viola.

Vill du ha ytterligare information?

Aktörer

Med Aktörer-sökningen hittar du information om personer och samfund som är relaterade till de finländska materialen. Utöver det material som är relaterat till aktörer kan man också söka aktörernas variantnamn (till exempel språkformer, språkdräkt, förkortningar, initialbokstäver) och ISNI-koder.

Förhandsuppgifter

Fennica får förhandsuppgifter från förlagen om nya och kommande publikationer redan innan de har publicerats. Förhandsuppgifterna kompletteras till en färdig katalogpost då publikationen är till hands på Nationalbiblioteket. Det går att känna igen en förhandsuppgift genom att den vanligtvis inte har några beståndsuppgifter. (länk till nätmaterial eller uppgifter om en volym som kan beställas till speciallässalen).

Du kan se alla förhandsuppgifter här. Om du vill begränsa bort förhandsuppgifterna från din sökning, använd sökfrasen NOT förhandsuppgift.

Fennicas nätmaterial

Fennica innehåller också information om finländskt nätmaterial. Av upphovsrättsskäl får material som erhållits som friexemplar endast användas på separata arbetsstationer för friexemplar. Du identifierar detta material med hjälp av länken Tillgängliga i biblioteket för friexemplar. Det fritt tillgängliga materialet identifierar du däremot med länken Länk till nätmaterialet. Det här materialet kan du använda fritt med din egen apparat, var som helst.

Digitaliserat material

Nationalsamlingen digitaliseras kontinuerligt. När det kommer till dagstidningar började man från början och gör som bäst första hälften av 1940-talet, och från och med år 2017 digitaliseras nya nummer genast. Många tidskrifter har digitaliserats fram till ungefär hälften av 1940-talet. Böcker digitaliseras enligt ämne inom olika projekt. I regel är materialet fritt tillgängligt i Digi-systemet fram till publikationsåret 1939. Mer färskt material kan läsas på arbetsstationerna för friexemplar eller genom att logga in med universitetens Haka-inloggning.

Förteckning över publikationer som saknas i Fennica

Förteckningen över publikationer som saknas i nationalsamlingen innehåller information om de publikationer som saknas i Nationalbibliotekets samlingar.

Begränsning i Fennicas söktjänst

Söktips för avancerad sökning.

Se även instruktioner för söktjänsten.

Upphovsman/roll

Upphovsmannen kan vara en person eller en gemenskap. Roller är till exempel författare, journalist, översättare och läsare.

 • Upphovsman/roll: oksanen sofi
 • Upphovsman/roll: rikman kristiina översättare
 • Upphovsman/roll: folkpensionsanstalten

Titel/rubrik

Sök med publikationens namn.

 • Titel: siivouksen elämänmullistava taika
 • Titel: Suomen ympäristökeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelma

Kombination av upphovsman och titel

Skriv upphovsmannens namn i fältet Upphovsman/roll och verkets namn i fältet Titel/rubrik.

 • Upphovsman: cajander, Titel: runoelmia
 • Upphovsman: valtiontalouden tarkastuskeskus, Titel: Alkoholivalvonta

Ämne

Med hjälp av ämnesorden kan du söka efter publikationer enligt ämne och med genreterm enligt publikationens form eller genre. Du kan använda ontologierna ALLFO och ALLFO-orter som stöd vid val av ämnesord och FGF - Finländsk genre- och formlista vid val av genretermer. Du kan också förena flera söktermer i samma sökning. Notera att ämnesord har tagits i bruk i Fennica år 1987, och ämnesord i material som är äldre än detta hittas endast slumpmässigt. I Fennica används inte heller ämnesord för skönlitteratur. Om du söker efter äldre skönlitterärt material gör då sökningen med andra sökelement, t.ex. klassificering.

Ytterligare information om riktlinjer för Fennicas innehållsbeskrivningar finns på nationalbibliografitjänsternas asiakaswiki.

 • Ämne: covid-19
 • Ämne: memoarer bildkonstnärer

Klassifikation

Ange i fältet för klassifikation den UDK- eller KAB-klass du söker. Om du söker efter tidningar eller serier, använd serie-materialets egen UDK-klassifikation.

Ytterligare information om riktlinjer för Fennicas innehållsbeskrivningar finns på nationalbibliografitjänsternas kundwiki (asiakaswiki). I Fennica anges KAB-klassifikation endast för ny facklitteratur i tryckt format som är på finska, svenska eller samiska. Övrigt material hittar du med hjälp av UDK-klassifikation.

 • Klassificering: 22/28
 • Klassificering: 809.454.1
 • Klassificering: 70.03