Sökning

Person

Karjalainen, Sami

Upphov för
Sparad:
Födelsedatum 1966
Verksamhetsområde käyttöliittymät
käytettävyys
sudenkorennot
Identifikationskoder 0000000371551267 (isni)
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:000109970 (finaf)
Källor Suomen sudenkorennot, 2002
Karjalainen, Sami. The characteristics of usable room temperature control, 2007