Haku

Kokoelmat

Kansalliskirjaston hakupalvelussa voit hakea paitsi Kansalliskirjaston kokoelmia, myös muita erityisesti humanistista tutkimusta palvelevaa tutkimuskirjallisuutta ja lähdeaineistoja. Laajat kokoelmakuvaukset löydät kotisivuiltamme.

Kansalliskokoelma - Fennica

Kansalliskokoelma sisältää kotimaiset painotuotteet sekä äänitallenteita. Kokoelmaan kuuluu suomenkielistä, suomalaisten julkaisemaa ja Suomea koskevaa ulkomaista aineistoa. Nykyään kokoelma karttuu painotuottein, tallentein ja verkkojulkaisuin. Kansalliskokoelma on arkistokokoelma, joka palvelee etupäässä tutkimustarkoitusta ja on käytettävissä vain kirjaston lukusaleissa.

Kansalliskokoelma on luetteloitu Fennica ja Viola tietovarantoihin. Fennica-rajaus hakupalvelussamme.

Kansalliskokoelman musiikkiaineisto - Viola

Viola on Suomen kansallisdiskografia ja nuottiaineiston kansallisbibliografia. Tietokantaan on tallennettu tiedot kotimaisista nuoteista vuodesta 1977 sekä kotimaisista äänitteistä vuodesta 1901. Viola-tietokannassa on tiedot sekä musiikkijulkaisuista että niihin sisältyvistä yksittäisistä teoksista ja kappaleista.

Viola-rajaus hakupalvelussamme

Kansalliskokoelman pienpainatteet

Pienpainatekokoelma sisältää runsaasti yhteisöjen toimintaan liittyviä julkaisuja kuten oppaita, näyttelyluetteloita ja aikatauluja. Myös erilaiset tiedottamiseen liittyvät julkaisut kuten ohjeet, selvitykset, esitteet, tiedotteet, ohjelmat, mainokset, tuote-esitteet, kuvastot, hinnastot ja puhelinluettelot sisältyvät kokoelmaan. Aineistoa on 1800-luvulta alkaen.

Osittain luetteloitu. Pienpainatteet hakupalvelussamme

Humanistinen tiedekokoelma - Humaniora

Humaniora alakokoelmaan on koottu tiedot Kansalliskirjaston humanistisesta tiedekokoelmasta. Humanistinen kokoelma muodostuu humanististen alojen koti- ja ulkomaisesta kirjallisuudesta. Se sisältää varsinaisen tutkimuskirjallisuuden ohella myös runsaasti hakuteoksia, bibliografioita ja lähdejulkaisuja. Pääaloja ovat:

  • historia
  • antiikin- ja keskiajantutkimus
  • taiteiden tutkimus (musiikki, kirjallisuus, kuvataiteet)
  • filosofia
  • kielitiede
  • kirkkohistoria
  • teologia.

Vanhimmilta osiltaan kokoelma on Suomen laajin ulkomaisen kirjallisuuden monitieteinen kokoelma sisältäen kirjallisuutta myös oikeus- ja yhteiskuntatieteen, lääketieteen ja luonnontieteiden alalta. Kaunokirjallisuutta kokoelmaan hankitaan vain klassikkojen alkukielisinä kriittisinä laitoksina. Humanistiseen kokoelmaan on eri aikoina liitetty lukuisia yksityiskokoelmia. A.E. Nordenskiöldin kokoelma kuuluu UNESCO:n maailmanperintörekisteriin, Monrepos’n kartanokirjasto on uniikki valistusajan kirjallisuuskokoelma.

Humaniora-rajaus hakupalvelussamme.

Slaavilainen kirjasto - Slavica

Slaavilainen kirjasto on Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimusta palveleva kokoelma. Vuosina 1828-1917 muodostunut vapaakappalekokoelma sisältää Venäjän keisarikunnan alueella ilmestyneitä painotuotteita kaikilta aihealueilta. Neuvostoajalta kokoelmassa on kirjallisuutta pääasiassa humanistisilta ja yhteiskuntatieteellisiltä aloilta Neuvostoliitosta ja slaavilaisen kielialueen maista. Kokoelma sisältää myös emigranttikirjallisuutta. Uusien aineistojen hankinta keskittyy Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen humanistisiin ja yhteiskuntatieteellisiin aloihin.

Slavica-rajaus hakupalvelussamme.

Käsikirjoituskokoelma

Käsikirjoituskokoelma sisältää suomalaiseen oppi- ja sivistyshistoriaan liittyviä yksityisarkistoja ja käsikirjoituksia. Henkilöarkistoissa on tutkijoiden ja professoreiden sekä taiteen ja kulttuurin alalla toimineiden arkistoja. Taiteen aloista painopiste on musiikissa. Yhteisöjen arkistot käsittävät sukujen, kartanoiden ja yhdistysten arkistoja.

Osittain luetteloitu. Käsikirjoitukset hakupalvelussamme.

Kotimaiset artikkelit - Arto

Arto on kotimaisten aikakauslehti- ja monografia-artikkelien viitetietoja sisältävä kokoelma, joka on osa kansallista metatietovaranto Melindaa. Aineistoa on kattavimmin 1990-luvun alusta, mutta myös vanhempaa artikkeliaineistoa koskevia viitteitä on runsaasti. Artossa on myös linkkejä artikkeleiden kokoteksteihin.

Arto on käytettävissä Kotimaiset artikkelit -välilehdellä .

Kotimaiset artikkelit - Journal.fi

Journal.fi-palvelu tarjoaa pääsyn suomalaisten tiedelehtien sisältöön. Voit lukea yli sataa suomalaista tieteellistä lehteä ja vuosikirjaa suoraan verkossa. Osa lehdistä julkaisee sisältönsä välittömästi avoimena, osassa sisältö tulee avoimesti saataville korkeintaan vuoden viiveellä.

Journal.fi:tä ylläpitää Tieteellisten seurain valtuuskunta.

Journal.fi on käytettävissä kotimaiset artikkelit –välilehdellä .

Varastokirjasto - Vaari

Kansalliskirjaston asiakkaat voivat tilata ilmaiseksi aineistoa Varastokirjastosta tilauslomakkeella tai lähettämällä tietue sähköpostitse ("Lähetä sähköpostilla") osoitteeseen kk-kaukopalvelu@helsinki.fi. Kirjoita kommenttikenttään oma nimesi ja kansalliskirjastokortin numero.

Vaari on käytettävissä omalla välilehdellään .

Hakutuloksia Helkasta

Hakupalvelussamme on mukana myös Helka-kirjastojen kokoelmaluettelon painetut aineistot. Helka-kirjastoja ovat Helsingin yliopiston kirjasto, Kotimaisten kielten keskuksen kirjasto, Museoviraston kirjasto, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjasto, Työväenliikkeen kirjasto ja Tuglas-seuran Baltia-kirjasto. Aineiston varaaminen ja muu käyttö tapahtuu Helkan omassa kokoelmaussa.

Helka on käytettävissä omalla välilehdellään .