Det är bara möjligt att låna reserverade material och återlämna via självbetjäningen. Läs mer.

Sökning

Organisation

Valtiontalouden tarkastusvirasto

Virasto
Upphov för
Ämne i
Sparad:
Andra namnformer VTV (virasto)
Statens revisionsverk
SRV (ämbetsverk)
Rechnungshof
National Audit Office of Finland
Eduskunta, Valtiontalouden tarkastusvirasto
Riksdagen, Statens revisionsverk
Suomi, Valtiontalouden tarkastusvirasto
Finland, Statens revisionsverk
Finland, National Audit Office
Relaterade platser Helsinki, Suomi
Identifikationskoder 0000000474618153 (isni)
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:000035121 (finaf)
Källor Ympäristöministeriön harkinnanvaraiset valtionavustukset Vapaa Vuotos -liikkeelle, 2006: t.p. (Ympäristöministeriön harkinnanvaraiset valtionavustukset Vapaa Vuotos -liikkeelle Helsinki Valtiontalouden tarkastusvirasto)
Yhteisön verkkosivut, katsottu 23.11.2017