Lånetjänsterna på Nationalbiblioteket är stängda 4.8–1.9. Läs mer på vårt hemsidor.