Sökning

Hänvisningar gällande denna post

APA-referens

Aamulehti. Tampereen kirjapaino.

Chicago-stil citat

Aamulehti. Tampere: Tampereen kirjapaino.

MLA-referens

Aamulehti. Tampereen kirjapaino.

Harvard-stil citat

Aamulehti. Tampere: Tampereen kirjapaino.

Kom ihåg att kontrollera att källhänvisningarna är korrekta innan du använder dem i din text.