Det är bara möjligt att låna reserverade material och återlämna via självbetjäningen. Läs mer.

A.J. Greimo centro studijos. Semiotika

QR-kod

A.J. Greimo centro studijos. Semiotika

Sparad:
Genre
Fysisk beskrivning
1 online resource
Språk
engelska
Förlag Lithuania : Vilnius University Press
ISSN
2424-547X
Tillgång Aineisto on käytettävissä Helsingin yliopiston verkossa
Användarvillkor Helsingin yliopiston lisenssi.
Förvärvskälla
DOAJ Directory of Open Access Journals:Full Text