Det är bara möjligt att låna reserverade material och återlämna via självbetjäningen. Läs mer.

Acta poética

QR-kod

Acta poética

Sparad:
Genre
Fysisk beskrivning
1 online resource
Språk
engelska
Förlag [Mexico, D.F.] : Universidad Nacional Auto.noma de Mexico
Ämnen
ISSN
2448-735X
Tillgång Aineisto on käytettävissä Helsingin yliopiston verkossa
Användarvillkor Helsingin yliopiston lisenssi.
Förvärvskälla
DOAJ Directory of Open Access Journals:Full Text