Det är bara möjligt att låna reserverade material och återlämna via självbetjäningen. Läs mer.

The Journal of perinatal education

QR-kod

The Journal of perinatal education

Sparad:
Genre
Fysisk beskrivning
1 online resource
Språk
engelska
Förlag Washington, DC : American Society for Psychoprophylaxis in Obstetrics
Ämnen
ISSN
1548-8519
Tillgång Aineisto on käytettävissä Helsingin yliopiston verkossa
Användarvillkor Helsingin yliopiston lisenssi.
Förvärvskälla
PubMed Central Free:Full Text
Social Science Premium Collection (F):Full Text