Avicenna Journal of Medical Biotechnology (AJMB)

QR-kod

Avicenna Journal of Medical Biotechnology (AJMB)

Sparad:
Genre
Fysisk beskrivning
1 online resource
Språk
franska
Förlag Tehran : Avicenna Research Institute, Iranian Academic Center for Education, Cultural and Research
Ämnen
ISSN
2008-4625
Tillgång Aineisto on käytettävissä Helsingin yliopiston verkossa
Användarvillkor Helsingin yliopiston lisenssi.
Förvärvskälla
EBSCOhost Academic Search Complete (F):Full Text
PubMed Central Free:Full Text