Det är bara möjligt att låna reserverade material och återlämna via självbetjäningen. Läs mer.

Castanea

QR-kod

Castanea

Sparad:
Genre
Fysisk beskrivning
1 online resource
Språk
engelska
Förlag UNITED STATES : Southern Appalachian Botanical Society
Ämnen
ISSN
1938-4386
Tillgång Aineisto on käytettävissä Helsingin yliopiston verkossa
Användarvillkor Helsingin yliopiston lisenssi.
Förvärvskälla
Agricultural Science Collection (F):Full Text
Biological Science Collection (F):Full Text
BioOne Complete:Full Text
EBSCOhost Academic Search Complete (F):Full Text
JSTOR Biological Sciences Collection:Full Text
Natural Science Collection (F):Full Text