Det är bara möjligt att låna reserverade material och återlämna via självbetjäningen. Läs mer.

International Journal of Urban and Regional Research

QR-kod

International Journal of Urban and Regional Research

Sparad:
Genre
Fysisk beskrivning
1 online resource
Språk
engelska
Förlag ENGLAND : Blackwell Publishers
Ämnen
ISSN
1468-2427
Tillgång Aineisto on käytettävissä Helsingin yliopiston verkossa
Användarvillkor Helsingin yliopiston lisenssi.
Förvärvskälla
EBSCOhost SocINDEX with Full Text (F):Full Text
Wiley Online Library (F):Full Text
Wiley Online Library Backfile Complete:Full Text