Hänvisningar gällande denna post

APA-referens

Annual Review of Biochemistry. UNITED STATES: Stanford University Press.

Chicago-stil citat

Annual Review of Biochemistry. UNITED STATES: Stanford University Press.

MLA-referens

Annual Review of Biochemistry. UNITED STATES: Stanford University Press.

Harvard-stil citat

Annual Review of Biochemistry. UNITED STATES: Stanford University Press.

Kom ihåg att kontrollera att källhänvisningarna är korrekta innan du använder dem i din text.