Det är bara möjligt att låna reserverade material och återlämna via självbetjäningen. Läs mer.

Fokus : Yritysverotus

QR-kod

Fokus : Yritysverotus

Sparad:
Andra titlar
Yritysverotus I-II
Fysisk beskrivning
Irtolehtiä ; 25 cm kansio 28 x 25 x 9 cm
Julkaistu myös verkkoaineistona
Språk
finska
Originalverkets språk
finska
Beskrivning
Tekijät: Kari S. Tikka, Olli Nykänen, Janne Juusela ja Tomi Viitala.
Täydennykset julkaistu aiemmin nimellä: Ajantasapalvelu.
Förlag [Helsinki] : Sanoma Pro 2013-2014.
Ämnen