Haku

Lähetä tietue sähköpostilla: Theser, hvilka med hans högvördighets herr erke-biskopens och högvördiga domkapitlets i Åbo begifvande till offentlig granskning framställas af Gustaf Erik Eurén, biträdd af Johan Adrian Hahnsson. Uti Gymnasii stora sal den 22 november 1851