Det är bara möjligt att låna reserverade material och återlämna via självbetjäningen. Läs mer.

Skicka posten per e-post: Handbook of oriental collections in Finland: manuscripts, xylographs, inscriptions, and Russian minority literature