Haku

Hakusanojen yhdistäminen

Hakupalkkiin peräkkäin kirjoitetut sanat yhdistyvät AND-hakulogiikalla. Jos haluat käyttää haussa muita kuin AND-operaattoria, operaattori (OR, NOT) on kirjoitettava ISOIN KIRJAIMIN hakusanojen väliin. Jos käytät hakulausekkeessa kahta tai useampaa eri operaattoria käytä sulkumerkkejä ( ) eri tavoilla yhdistettyjen hakusanojen välillä.

Esimerkki:

ruokavalio AND (dieetti OR elämäntapa)

AND

Jos käytät AND-operaattoria saat kyselyn tuloksena hakutulokset, joissa esiintyvät kaikki hakukenttiin kirjoitetut termit.

Esimerkki:

Karisto Seppälä

OR

OR-operaattori laajentaa hakutulosta. Tulokseksi saat sellaista aineistoa, joissa esiintyy ainakin jokin käyttämistäsi hakusanoista. Jos vaikkapa etsit henkilöhistoriallista kirjallisuutta muotoilet hakulausekkeen:

henkilöhistor* OR biograf*

tai tietoa Krimin sodasta:

"Itämainen sota" OR "Oolannin sota" OR "Krimin sota"

NOT

NOT-operaattori sulkee pois hakutuloksista tietueet, joissa esiintyy NOT-operaattoria seuraava termi. Jos vaikkapa haet tietoa surrealismista mutta et haluta viitteitä, jotka käsittelevät sitä kuvataiteen suuntauksena:

surrealismi NOT (kuvataide OR maalaustaide)

NOT-operaattoria ei voi käyttää yksitermisissä hauissa. Esimerkiksi seuraava haku ei tuota lainkaan tuloksia:

NOT surrealismi

Hakusanan katkaisu tai kirjaimen korvaaminen jokerimerkillä

Hakusanan voi katkaista sanan lopusta tähtimerkillä:

kilpail*

(haku hakee silloin mm. muodot: kilpailu, kilpailut, kilpailun)

Hakusanan keskellä * korvaa yhden tai useamman merkin:

colo*r

(color, colour)

Hakusanaa ei voi katkaista alusta.

Kysymysmerkki korvaa yhden merkin hakusanasta, mikä mahdollistaa useammat sanamuodot:

wom?n

(woman, women)

Fraasihaku

Jos haluat hakutulokseen vain tietyn sanan tai sanaliiton sisältävät viitteet, kirjoita sana/sanaliitto lainausmerkkeihin:

”Helsingin yliopisto”

Hakusana lainausmerkeissä:

"taulu"

hakee vain ne viitteet, joissa on sana taulu eikä viitteitä, joissa on sana liitutaulu, valkotaulu jne.

Haku teoksen nimellä

Kirjoita hakulomakkeelle teoksen nimen alku:

”Muumilaakson”

Tai käytä katkaisumerkkiä:

Muumilaaks*

Lainausmerkkejä käyttäen hakusi tarkentuu:

"Muumilaakson tarinoita"

Hakusi tuloksia voit tarkentaa hakutuloksissa sivupalkin Rajaa hakua -suodattimilla.

Haku tekijän nimellä

Kirjoita hakulomakkeelle tekijän nimi:

sukunimi etunimi

tai

etunimi sukunimi

Jos haluat hakutulokseen vain tietyn tekijän teokset kirjoita tekijän nimi lainausmerkkeihin:

”sukunimi etunimi”

Tarkennetussa haussa voit kohdistaa haun suoraan Tekijä-kenttään, kirjoita myös silloin nimi muodossa: ”sukunimi etunimi”.

Hakusi tuloksia voit tarkentaa hakutuloksissa sivupalkin Rajaa hakua -suodattimilla.

Edistyneet lisäoperaattorit

+-merkki ja !-merkki

+

Merkillä + voidaan ilmaista vaatimusta siitä, että termin on esiinnyttävä jokaisessa hakutuloksessa.

Esimerkki: etsitään aineistoa, joissa esiintyy ehdottomasti "economics" ja joissa voi lisäksi esiintyä sana "Keynes":

+economics Keynes

!-

Merkkiyhdistelmällä !- voidaan poistaa hakutuloksista tietueet, joissa esiintyy kyselyssä merkkiä seuraava termi.

Esimerkki: etsitään aineistoa, joissa on termi "economics" mutta ei termiä "Keynes"

economics !-Keynes

Merkkiyhdistelmää ei voi käyttää yksitermisissä kyselyissä.

Jos jokin hakutermeistä alkaa huutomerkillä, saadaan se otettua mukaan kyselyyn käyttämällä kenoviivaa (\).

Esimerkki: etsitään hakusanoilla !-merkki hakuehtona

\!-merkki hakuehtona

NOT-operaattoria voidaan käyttää samaan tapaan tämän merkkiyhdistelmän kanssa. NOT-operaattori antaa kuitenkin yhdysmerkkiä enemmän hakutuloksia, joissa osassa saattaa esiintyä pois suljettava hakutermi.

Sumea haku

Sumea haku hakee myös sellaisia tuloksia, joissa on mainittuna hakusanan kaltainen sana.

~ toteuttaa sumean haun yksisanaisen haun viimeisenä merkkinä.

Esimerkki: sumea haku hakusanalle: "roam"

roam~

Tämä haku löytää esimerkiksi termit "foam" ja "roams".

Haun samankaltaisuutta kantatermiin voidaan säädellä parametrilla, jonka arvo on välillä 0 ja 1. Mitä lähempänä annettu arvo on lukua 1, sen samankaltaisempi termin on oltava kantatermin kanssa.

Oletusarvona parametrille on 0.5, jos arvoa ei sumeassa haussa erikseen määritetä.

Etäisyyshaku

Etäisyyshaulla saadaan tuloksia, joissa hakusanat ovat lähekkäin mutta niiden ei tarvitse olla välttämättä peräkkäin

~ toteuttaa etäisyyshaun monitermisen hakulausekkeen lopussa etäisyysarvon kanssa.

Esimerkki: etsitään hakusanoja "economics" ja "keynes" niiden esiintyessä korkeintaan 10 termin etäisyydellä toisistaan

"economics Keynes"~10

Arvovälihaut

Arvovälihaut tehdään käyttämällä joko aaltosulkeita { } tai hakasulkeita [ ]. Aaltosulkeita käytettäessä huomioidaan vain arvot annettujen termien välillä pois lukien kyseiset termit. Hakasulkeet puolestaan sisällyttävät myös annetut termit etsittävälle arvovälille.

Esimerkki: etsittäessä termiä, joka alkaa kirjaimella B tai C, voidaan käyttää kyselyä

{A TO D}

Esimerkki: etsittäessä arvoja 1920—1950 voidaan haku tehdä seuraavasti:

[1920 TO 1950]

Sana TO arvojen välillä kirjoitetaan ISOIN KIRJAIMIN.

Termin painottaminen

^ nostaa termin painoarvoa kyselyssä.

Esimerkki: haussa termin "Koivisto" painoarvoa on nostettu

economics Koivisto^5}

Haku tietyn organisaation aineistoista

Haun voi kohdistaa building tai datasource_str_mv-kenttiin, buildingin tapauksessa pitää hakulausekkeessa olla lainausmerkit mukana. Kenttiin voi katsoa sopivia arvoja henkilökuntanäytöltä.

"metsäkukkia" AND datasource_str_mv:viola
"metsäkukkia" AND building:"1/NLF/viola/"

Kyrillisen aineiston haku

Miten kyrillisiä merkkejä voi hakea?

Kyrillinen aineisto on tallennettu tietokantaan kyrillistä merkistöä käyttäen. Vanha ortografia ja kielioppimuodot on säilytetty.

Kyrillisessä haussa voit käyttää Windowsin kyrillisiä nykyvenäjän, ukrainan, valkovenäjän, makedonian, bulgarian ja serbian merkkivalikoimia.

Kyrillisessä hakusanassa yksittäisen merkin voi korvata kahdella prosenttimerkillä (%%).

Kattavimman hakutuloksen saa translitteroidulla haulla.

Haku translitteroiden

Haku tehdään normaalia latinalaista näppäimistöä käyttäen. Yhtä kyrillistä merkkiä vastaa yksi latinalaisen kirjaimiston merkki. Translitterointi on ISO 9-standardin mukainen, mutta diakriittejä ei tarvitse käyttää.

Poikkeavuudet kansallisista translitteroinneista:

е = e Ельцин = El'cin
ж = z жизнь = zizn'
з = z Заварзин = Zavarzin
й = j Толстой = Tolstoj
х = h Хармс = Harms
ц = c Цветаева = Cvetaeva
ч = c Чехов = Cehov
ш = s Шолохов = Solohov
щ = s Щедрин = Sedrin
ъ = " объект = ob ekt (haussa " on korvattava välilyönnillä!)
ы = y Лыков = Lykov
ь = ' Гоголь = Gogol' tai Gogol
ю = u юность = unost' tai unost
я =a Яков = Akov
њ = n Његош = Negos
љ = l љубав = lubav
ђ = d Ђинђић = Dindic
ћ = c ћуприја = cuprija
џ = d Караџић = Karadic
Ѣ = e мѢра = mera
Ѳ = f Ѳетъ = Fet"
ѵ = i Сѵнодъ = Sinod"