Sökning

Kundregistret

När du skaffar ett bibliotekskort förbinder du dig till bibliotekens användarregler. Samtidigt överförs dina kunduppgifter till Nationalbibliotekets kundregister.

Uppgifter som sparas i systemet

I registret sparas bl.a. följande uppgifter:

  • Personbeteckning – låntagarens rättigheter och skyldigheter kan verkställas om låntagaren entydigt kan identifieras.
  • Kontaktuppgifter behövs för att påminnelser. Kunden måste se till att kontaktuppgifterna är uppdaterade.
    • Bibliotekens kunder måste ha en permanent adress i Finland.
    • Telefonnummer kan läggas till kontaktuppgifterna. Biblioteket kan i vissa specialfall betjäna kunderna per telefon.
    • E-postadress kan anges i kontaktuppgifterna. Då skickas en del av breven från Helka elektroniskt. E-postens funktionsduglighet garanteras inte: biblioteket skickar t.ex. inte på nytt meddelanden som inte kommit fram på grund av att inkorgen varit överfull.

Ändringar i kunduppgifterna

Du ansvarar själv för att dina kontaktuppgifter i bibliotekssystemets kundregister är uppdaterade.

Du kan meddela om ändringar i dina kontaktuppgifter i söktjänst. Uppgifterna uppdateras inom några arbetsdagar. I brådskande fall, kontakta något av Nationalbiblioteken. Om du har bytt namn eller din personbeteckning har ändrats, kan du anmäla det i Nationalbibliotek genom att visa upp lämpliga dokument.

Att radera uppgifter ur registret

Adresser som visar sig vara felaktiga (även e-postadresser) raderas ur kundregistret.

Föråldrade kunduppgifter raderas ur kundregistret årligen. Dina uppgifter sparas i registret i cirka tre år från ditt senaste lån.