Det är bara möjligt att låna reserverade material och återlämna via självbetjäningen. Läs mer.

Sökning

Kundregistret

När du skaffar ett bibliotekskort förbinder du dig till bibliotekens användarregler. Samtidigt överförs dina kunduppgifter till Nationalbibliotekets kundregister.

Uppgifter som sparas i systemet

I registret sparas bl.a. följande uppgifter:

  • Personbeteckning – låntagarens rättigheter och skyldigheter kan verkställas om låntagaren entydigt kan identifieras.
  • Kontaktuppgifter behövs för att påminnelser. Kunden måste se till att kontaktuppgifterna är uppdaterade.
    • Bibliotekens kunder måste ha en permanent adress i Finland.
    • Telefonnummer kan läggas till kontaktuppgifterna. Biblioteket kan i vissa specialfall betjäna kunderna per telefon.
    • E-postadress kan anges i kontaktuppgifterna. Då skickas en del av breven från Helka elektroniskt. E-postens funktionsduglighet garanteras inte: biblioteket skickar t.ex. inte på nytt meddelanden som inte kommit fram på grund av att inkorgen varit överfull.

Ändringar i kunduppgifterna

Du ansvarar själv för att dina kontaktuppgifter i bibliotekssystemets kundregister är uppdaterade.

Du kan meddela om ändringar i dina kontaktuppgifter i söktjänst. Uppgifterna uppdateras inom några arbetsdagar. I brådskande fall, kontakta något av Nationalbiblioteken. Om du har bytt namn eller din personbeteckning har ändrats, kan du anmäla det i Nationalbibliotek genom att visa upp lämpliga dokument.

Att radera uppgifter ur registret

Adresser som visar sig vara felaktiga (även e-postadresser) raderas ur kundregistret.

Föråldrade kunduppgifter raderas ur kundregistret årligen. Dina uppgifter sparas i registret i cirka tre år från ditt senaste lån.