Organisation

Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut

Yliopisto
Upphov för
Sparad:
Andra namnformer Helsingin yliopisto.
Helsingfors universitets utbildnings- och utvecklingstjänster
University of Helsinki.
Identifikationskoder http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:000161998 (finaf)
Källor Oppisopimusjärjestelmän toimivuus ja vaikuttavuus, 2015
Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut -verkkosivu 15.2.2016
Relaterade Aktörer Organisation Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia