Det är bara möjligt att låna reserverade material och återlämna via självbetjäningen. Läs mer.

Organisation

Maatalouden tutkimuskeskus / Eläinravitsemuksen tutkimusala

Tutkimuslaitos
Upphov för
Sparad:
Andra namnformer Maatalouden tutkimuskeskus.
Maatalouden tutkimuskeskus.
Suomi.
Identifikationskoder 0000000492951195 (isni)
http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:000036710 (finaf)
Relaterade Aktörer Organisation Kotieläinhoidon tutkimuslaitos
Organisation Maatalouden tutkimuskeskus , Kotieläinhoito-osasto