Yhteisö

Tie- ja vesirakennushallitus

Keskusvirasto
Tekijänä
Tallennettuna:
Toimiala liikenne- ja rakennushallinto
Muut nimimuodot Suomi.
Liikenneministeriö.
TVH (Tie- ja vesirakennushallitus)
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen (Finland)
Finland.
Historiatietoa Tie- ja vesikulkulaitosten ylihallitus (1860–1887), Tie- ja vesirakennushallitus eli TVH (1925-1964), Tie- ja Vesirakennuslaitos TVL (1964–1990), Tielaitos (1990–2000). Vuoden 2001 alusta Tielaitoksen seuraajaksi perustettiin Tiehallinto ja Tieliikelaitos.
Lähteet Wikipedia (Tie- ja vesirakennushallitus eli TVH (1964–1990 Tie- ja Vesirakennuslaitos TVL, 1990–2000 Tielaitos) oli Suomen taajamien ulkopuolisen julkisen maantie- ja osin vesitieverkon rakentamiseen ja hoitoon sekä lossiliikenteen ylläpitoon keskittynyt valtion keskusvirasto, joka toimi eri nimillä vuosina 1816–2000.) katsottu 14.10.2020
Liityvät toimijat Yhteisö Tie- ja vesirakennusten ylihallitus
Yhteisö Tie- ja vesirakennuslaitos