Organisation

Helsingin yliopiston tutkimus- ja koulutuskeskus Palmenia

Koulutuskeskus
Upphov för
Sparad:
Andra namnformer Palmenia (Helsingin yliopisto)
Helsingin yliopisto.
Tutkimus- ja koulutuskeskus Palmenia
Helsingfors universitet.
Forsknings- och utbildningscentret Palmenia
University of Helsinki.
Palmenia Centre for Research and Continuing Education
University of Helsinki.
Palmenia Centre for Continuing Education
Helsingi Ülikooli Koolitus- ja Uurimiskeskus Palmenia
Helsingi Ülikool.
Koolitus- ja Uurimiskeskus Palmenia
Helsinku universitāte.
Helsinku universitāte.
Helsinku universitātes Palmenia centrs, apmācības un pētniecības centrs
Helsinku universitātes Palmenia apmācības un pētniecības centrs
Palmenia centrs, apmācības un pētniecības centrs
Palmenia apmācības un pētniecības centrs
Helsinkio universitetas.
Helsinkio universitetas.
Helsinkio universiteto tyrimø ir mokymo centras Palmenia
Helsinkio universiteto Palmenia centras, tyrimø ir mokymo centras
Helsinkio universiteto Palmenia tyrimø ir mokymo centras
Palmenia tyrimø ir mokymo centras
Tyrimø ir mokymo centras Palmenia
Identifikationskoder http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:finaf:000029819 (finaf)
Relaterade Aktörer Organisation Helsingin yliopisto , Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus
Organisation Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia